Tembung Saroja

Tembung saroja yaiku tembung loro sing padha utawa meh padha tegese dianggo bebarengan ing ukara kanthi ancas duwe teges luwih mandhes.

Tuladha:
1. Kadhang kala = kedadean sing ora mesthi
Ukara: Yen esuk kadhang kala aku ora sarapan merga olehe masak ibu durung mateng.

1. Bagas waras = wis waras temenan utawa ora lara maneh
Ukara : Sawise lara tipes suwene sesasi, saiki aku wis bagas waras bisa mlebu sekolah maneh

Ing ngisor iki tembung-tembung kang kalebu tembung saroja miturut urutane abjad.

A
abang mbranang
adas pulawaras
adhem ayem
adi luhung
akal budi
amis bacin
amrik minging
andhap asor
angkara murka
angkat junjung
ajur ajer
apus krama
arum wangi
asih tresna
atut runtut
ayem tentrem

B
babak belur
babak bundhas
bagas waras
bakul sinambiwara
bala koswa
bapa biyung
bau suku
baya pakewuh
bayu bajra
bibit kawit
bobot timbang
breh weh
bot repot
brambang bawang
branjang kawat
brengga rowa
budi pekerti
bujana andrawina
buka sakawit
bukak tutup

C
cacah rucah
campur adhuk
campur bawur
candhak cekel
candhik kala
ciri wanci
colong jupuk
crah bubrah
cukeng adreng
cundhuk mentul

D
dalan padhang
dana driyah
dana weweh
dhwuh pangandika
dhawuh timbalan
dhedhep tidhem
dhodhok seleh
dlemok cung
donga puji
dlingo bengle
dora cara

E
edi peni
endah swasono
entek ting
esuk sore
ewuh aya
ewuh pakawuh

G
gada gitik
gagah pideksa
gagah prakosa
galap gangsul
gandhes kewes
gandhes luwes
ganggu gawe
gemah ripah
gendhon rukon
gemi satiti
geter pater
gethok tular
gilir gumanti
girang gumuyu
gugur gunung
gula kopi
guna sarana
guyub rukun
godha rencana

I
icik iwir
iguh pertikel
imbal pangandika
imbal wacana
imbuh wuwuh

J
jabang bayi
jala sutra
jalma manungsa
japa mantra
jebat kasturi
jejel riyel
jiwa raga
jiwa sraya
jungkir walik

K
kabur kanginan
kadang kadeyan
kadang konang
kadhang kala
kajen keringan
kaku kengkeng
kapok kawus
kasep lalu
kebo bongkang
kebo bule
kebo ndanu
keduk rauk
kepalu
kepenthung
kebat kliwat
kesampar
kesandhung
klasa bantal
klembak menyan
klobot mbako
kocap kacarita
kokot bisu
kongas ngambar
kukuh bakuh
kuru aking

L
labuh labet
labuh pati
lagak lagu
lagak lageyan
lalu lungse
lara branta
lara uyang
lega lila
legi angleg
lila legawa
lir pendah
loh jinawi
luput sembur
luput suwuk

Demikian daftar Tembung Saroja, semoga bermanfaat bagi anda yang sedang belajar Bahasa Jawa.


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.