Silah-silahing Ukara Jawa

Silah-silahing Ukara Jawa. Silah-silahing ukara sing perlu diweruhi ana 6 warna, yaiku:
1. Ukara Kandha (Kalimat Langsung)
yaiku ukara sing ngandhakake omongan liyan kanthi persis.
Contone:
– Ibu ngendika, “Kowe apa wis adus?”
– “Aku arep menyang kutho”, ngendikane bapak

2. Ukara Crita (Kalimat Tak Langsung)
Yaiku ukara sing nyritakake omongan liyan mung sarine/ringkese bae.
Contone:
– Agus takon, sapa sing tiba wingi kae.
– Ngendikane ibu, aku kudu sregep sinau.

3. Ukara Tindak/Tanduk (Kalimat Aktif)
Yaiku ukara sing jejere nindakake pagawean
Contone:
– Rini tuku klapa
– Ibu mundhut sayur kanggo masak

4. Ukara Tanggap (Kalimat Pasif)
Yaiku ukara sing jejere dikenani pegawean
Contone:
– Jajane dipangan kucing
– Sepedahe ditumpaki Adit

5. Ukara Pakon (Kalimat Perintah)
Contone:
– Bukaken lawang kui
– Tutupen bukumu

6. Ukara Panjaluk (Kalimat Permohonan)
Contone:
– Tulung aku jupukna ngombe
– Coba kowe minggira, aku tak liwat

Katrangan
Ukara kandha bisa didadekake ukara crita, lan ukara crita uga bisa didadekake ukara kandha.
Miturut medharake gagasan, ukara bisa diperang dadi 2 warna:
1. Ukara Lamba (Kalimat tunggal)
yaiku ukara sing medharake gagasan mung siji.
Contone:
– Rati tuku buku
– Aku mangan sega

2. Ukara Camboran
Yaiku ukara sing medharake gagasan luwih saka siji. Ukara camboran iku rangkepane ukara lamba.
Contone:
– Adi pinter nanging Dika bodo
– Dani ditukokake sepedha anyar amarga munggah kelas

Demikian pengetahuan mengenai Ukara Jawa, semoga bermanfaat bagi anda yang sedang belajar Bahasa Jawa.


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.