Pangkur Tanjung Gunung Asli Narto Sabdo Pelog Barang

Pangkur Tanjung Gunung adalah sebuah gending Jawa yang diciptakan oleh Sang Maestro Karawitan Narto Sabdo. Meskipun sang legendaris telah meninggal dunia namun berkat karya-karyanya beliau masih dikenang sampai saat ini. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Racikan Pangkur Tanjung Gunung.
Bagi anda yang sedang mencari file Mp3 pangkur tanjung gunung, filenya kami lampirkan pada akhir artikel ini dan silahkan DOWNLOAD. Namun, sebelumnya mari sedikit kita ulas mengenai gending tersebut. 

Tentang Pangkur Tanjung Gunung

Pangkur Tanjung Gunung merupakan gending Jawa berbentuk ladrang dengan laras pelog Barang. Gending ini bisa dibilang cukup panjang dengan garapan yang sulit ditandingi pengrawit zaman ini. Karenanya gending ini ada kata racikan.
Hal ini mencerminkan bahwa Tanjung Gunung merupakan sebuah gending yang terdiri dari gabungan berbagai garapan. Bagi anda khususnya pengrawit Jawa akan paham tentang ini.
Irama yang berubah-ubah memperlihatkan menonjolnya suara kendang yang konon dimainkan oleh Ki Narto Sabdo sendiri. Rasanya sulit untuk menerangkan keindahan gending ini he heee… pokoknya ini favorit bagi saya.

Lirik atau Cakepan Tanjung Gunung

Bagi anda yang sedang mencari lirik, syair atau cakepan Pangkur Tanjung Gunung, kami lampirkan di bawah ini.
Si Tanjung gunung
Agawe bingung
Tanpa layu tanpa jemu
Niscaya malengkung
Pasemoni anglam-lami
Budhayane amunjuli
Sarwa Nyata tur prasaja
Kaeksi tanjung gunung
Hake hake Hi Yo
Mung pangiraku
Si tanjung gunung
Ingkang maweh edi luhung
Sitanjung edi peni
Si gunung mung tansah
Katon eseme
Ee e e kae wicarane
Ngresepake
Tansah krungu guyune
Pidho wohing tanjung
Manis rasane
Rasa sepet madu
Eseme si tanjung gunung
Kuciwo tancepe
Durung santoso adege
Mendah banyu wis nyoto
Balake ora kisruh
Kalamun mangkana
Tanjung gunung angrembuyung
Tan kawuri
Tanjung gunung rasa madu
Saya katon memanise
Angendiko
Asunglir madu pinstika
Dhuh kusuma age meseme
Nyata dadi usada brata
Gaeo kae kang
Pidho candrama
Arembyak-remyak
Rehma cemeng kaladuk wilis
Rasa madu bebasan
Memanise sagung
Wanita Sapraja
Mingkar-mingkuring
Pangkur Ngrenas
Mingkar- mingkuring ukoro
Akarene karenan Mardi Siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih Ketarto pakartining
Ngelmu luhung kang tumrap
Ing tanah jawa
Agama ageming aji
Jinejer neng Wedhatama
Mrih tan kembo kembangan
Ing pambudi
Mongko nadyan tuwa pikun
Yen tan mikani
Roso, yekti sepi
Asepo lir sepah samun
Samangsane pakumpulan
Gonyak ganyok
Ngleling semi
Endahe suwasana
Jagatraya kang cinipto
Saking gunging
Panguwasa
Dening Sahyang
Widhi, wasa

PANGKUR JENGGLENG

Pro taruno
Yo mas yo mas panggelok
Labuh negoro
Romo-romo agung jarwa
Eman eman eman eman
Pangadange kadang werda
Rujak-rujak telo
Legi manis tanpa gulo
Pancasila dasar negari
Kang upomo jo lali e…
Rujak-rujak jeruk
Pantes den wadahi pincuk
Nora mathuk
Blalak Pijer kepethuk
Ala bapak ora mathuk
Pejer kepethuk
Rujak-rujak nongko
Rujake para sarjana
Ojo Ngonyo den
Lestari widodo elo bapak
Tembene tanpa dinoto
Rujak-rujak telo
Rujake wong demen ngilo
Lamun kanggo
Sun puji ojo laliyo
Mingkar mingkuring akara
Akorone kareman mardi siwi
Sinawang resmining kidung
Sinutu sinu kerto
Mrih ketarto
Pakertening ngilmu luhung
Kang tumrap neng
Tanah Jawa
Agama ageming Aji
Jinejer neng wedatama
Mrih tanpa kembo
Kekembangan ing pambudi
Mongko nadyan tuwa pikun
Eman eman eman eman
Yen tan mikani rasa
Yekti Sepi asepo
Lir sepah samuni
Samangsane pakumpulan
Eman eman eman eman
Gonyak ganyuk ngleling sepi
Nggugu karsane priyonggo
Nora nganggo peparab
Lamun angling
Lumuh Ingaran balilu
Uger guru aleman
Nanging Janmo ingkang
Wus-was padeng semu
Sinamuning samudana
Sesadoning adu manis
Si Pengung Nora Nglegewo
Sang Sayardo deniro caciriwis
Ngandar andar angendukur
Kandane ora kaprah
Soyo elok
Alengko Longkang anipun
Si wasis waskito ngalah
Ngelingi marang si penging
Mangkono ngilmu kang nyoto
Sanyatane muh weh resepingati
Bungah ingaran cubluk
Suheng tyan yen diniro
Ora koyo si pengung
Agung gumunggung
Ngo tansah guno citro
Ojo mangkono wong urip
Anelosok wana wasa
Tumuring jurang terbis
Kang ri gandhil bebondotan
Cacing mangkono sang apekik
Gumregut sang saya sengkut
Sagunging para jalma
Pati-pati ambentusi
Sirno larut
Katempuh ing goro goro
Mingkar ….

Download Pangkur Tanjung Gunung

Untuk mendengarkan Ladrang Pangkur Tanjung Gunung silahkan klik pada link download yang telah kami sediakan di bawah ini:

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button