My vocabulary is unique in Central Java

My vocabulary is unique in Central Java. Java is a homeland the filter by Monique various art and culture unique filter. Contemporary music, sculptures, art carving decoration, art and other language-other. However, for this constantly going about discussing vocabulary of the Java language, which is unique. Why unique? As the sample only as filter or also small in the Java language called nipple.

If with Indonesian language or the other filter may be incorrect menyebutnya as youth only. But in the Java language as any filter also has a youth named alone-alone. Not less true, including veterinary filter also small, green and fruit-fruit content pun has its own name. Unique is not?

All’s vocabulary is the possession of ancestral Java classes. Aspects of the work in the sense that the ancestors of people already know how to make the Java language vocabulary. Then from time, we may Devon Arts and culture unique to this filter.

In this region of the pick menyertakan filter the list of names in any behalf. Language filter constantly use a mix of language, but more goose use of the Java language, if possible no word filter less understand, please Ask in the comment box.

NAME FRUIT NAME YOUNG FRUIT
Asem
Jagung
Jambe
Jambu
Kacang
Krambil (kelapa)
Manggis
Nangka
Pelem (mangga)
Randu
Semangka
So/Mlinjo
Timun (mentimun)
Cempaluk
Janten/Posol
Blebar
Karuk
Besengut
Bluluk, Cengkir, Degan
Blibar
Babal, Gori
Pencit
Plencing
Planco
Kroto
Serit

2. Name of the content of the fruit

NAME FRUIT NAME OF CONTENTS FRUIT
Asem
Cipir
Duren
Jambe
Kapas
Kates
Kluwek
Kluwih
Kesambi
Mlinjo
Nangka
Pelem
Randhu
Salak
Sawo
Semangka
Klungsu
Botor
Pongge
Jebug
Wuku
Trempos
Pocung
Bethem
Kecacil
Klantak
Beton
Pelok
Klenteng
Kentos
Kecik
Kuwaci

3. Name of Fruit

Name Fruit The fruit Name
Aren
Bengkoang
Cengkeh
Gebang
Gembili
Jati
Kantil
Kelor
Kesambi
Kuwek
Pandan eri
So
Tal
Turi
Uwi
Widara Putih
Kolang – kaling
Besusu
Polong
Kranding
Katak
Janggleng
Gandhek
Klentang
Kecacil
Pocung
Phandaga
Mlinjo
Siwalan
Klentang
Katak
Anyang

4. The child’s name animals

NAME OF ANIMALS CHILD NAME
Ampal
Angrang
Asu (anjing)
Pitik (ayam)
Babi
Bandeng
Bantheng
Banyak
Baya (buaya)
Bebek
Bethik
Blanak
Brati
Budheng
Bulus
Cacing
Cecak
Celeng
Coro
Dara
Dhorang
Emprit
Gagak
Gajah
Gangsir
Garangan
Garengpung
Gemak
Glathik
Gundhik
Iwak
Jangkrik
Jaran
Kadhal
Kakap
Kalajengking
Kancil
Kebo
Kecapung
Kemangga
Kepik
Kidang
Kimar
Kinjeng
Kinjeng dom
Kintel
Kethek
Kodhok
Kombang
Konang
Kremi
Kucing
Kul/keyong
Kupu
Kura
Kuthuk
Kwangwung
Laler
Lamuk
Lawa
Lele
Lemut
Lintah
Lisang
Lodan
Lutung
Luwak
Luwing
Macan
Manuk
Menjangan
Menthok
Merak
Nyamblik
Pe
Pleting
Sapi
Sembilang
Singa
Tambra
Tawon
Tekek
Tikus
Tongkol
Tumo
Ula
Urang
Wader
Wagal
Walang
Warak
Wedhus
Welut
Yuyu
Embung
Kroto
Kirik
Kuthuk
Gembluk
Nener
Wareng
Blengur
Krete
Meri
Menter
Sendha
Tongki
Kowe
Kethul
Lur
Sawiyah
Genjik
Mendhet
Piyik
Tamper
Indhil
Engkak
Bledug
Clondho
Rase
Drungkuk
Drigul
Cecrekan
Laron/rayap
Beyong
Gendholo
Belo
Tobil
Caplak
Ketupa
Kenthi
Gudel
Jenthit
Ceriwi
Mreki
Kompreng
Kedah
Senggutru
Undur-undur
Kenthus
Munyuk/kenyung
Precil
Engkuk
Endrak
Racek
Cemeng
Krikik
Uler
Laos
Kotesan
Gendhot
Set/singgat
Jenthik
Kampret
Jabrisan
Uget-uget
Pacet
Beles
Jengkelong
Kenyung
Kuwuk
Gonggo
Gogor
Piyik
Kompreng
Minthi
Uncung
Slira
Genyong
Jaringan
Pedhet
Lenger
Dibal
Bokol
Gana
Celolo
Cindhil
Cengkik
Kor
Kisi/ucet
Grago
Sriwat
Jendhil
Dhogol
Plenging
Cempe
Udhet
Beyes

5. Name leaves

NAME TREE NAME LEAVES
Aren
Asem
Cocor bebek
Dhadhap
Gedhang enom
Gedhang tuwa
Gedhang garing
Gebang
Jambe
Jarak
Jarak kebo
Jati
Kacang brol
Kacang lanjaran
Kates
Kecipir
Kelor
Kemladheyan
Kluwih
Krambil enom
Krambil tuwo
Lempuyang
Lombok
Mlinjo
Pari
Pring
Randu
Siwalan
Tales (kimpul)
Tebu teles
Tebu garing
Tela
Turi
Waluh
Widoro putih
Wuni
Dliring
Sinom
Tiba urip
Tawa
Pupus
Ujungan
Klaras
Kajang
Pracat, dedel
Bledheg
Lomah-lameh
Jompong
Rendeng
Lembayung
Gampleng
Cethethet
Limaran (sewu)
Kumudu
Kleyang
Janur
Blarak
Lirih
Sabrang
Eso
Damen
Elarmanyura
Baladewa (smarakandhi)
Lontar
Lumbu
Momol
Rapak
Jlegor
Pethuk
Lomah lameh
Trawas
Mojor

6. Name of the tree

NAME TREE CALLED
Aren
Gedhang
Jagung
Jambe
Kacang
Kapuk
Krambil
Mlinjo
Pari
Pohong
Pring enom
Pring tuwo
Telo
Ruyung
Debog
Tebon
Pucang
Rendeng
Randhu
Glugu
So, bego
Damen
Bonggol
Bung
Bungkilan
Lung

7. Name of flower (flowers)

Flower CALLED
Aren
Blimbing
Blutru
Cengkeh
Cubung
Dhadhap
Duren
Ganyong
Garut
Gebang
Gedhang
Gembili
Jagung
Jambe
Jambu
Widara putih
Jarak
Jati
Jengkol
Kacang
Kanthil
Kapas
Kara
Kecipir
Kelor
Kemlanding
Kencur
Kimpul
Kluwih
Kopi
Kerambil
Krokot
Lamtoro
Lombok
Mlinjo
Nangka
Nipah
Pandhan
Pace
Pete
Pohong (tela)
Pring
Randhu
Salak
Suruh
Tebu
Dangu
Maya
Montro
Polong
Torong
Celung
Dlongop
Puspanyidra
Grameng
Kranding
Ontong (tuntut)
Seneng
Sinuwun
Mayang
Karuk
Rajasa
Juwis
Janggleng
Kecuwis
Besengut
Gadhing
Kadi
Kepek
Cethethet
Limaran
Jedhidhing
Sedhet
Pancal
Onthel
Blanggreng
Manggar
Naknik
Jedhidhing
Menik
Uceng (kroto)
Angkup
Dongong
Pundhak
Nyrewenteh
Pandul
Ingklik
Krosak
Karuk
Ketheker
Drenges
Gleges

That is unique in the Java language vocabulary. There are still many other vocabulary, perhaps for another time I could write it down.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.