Wayang Kulit

Jenenge Satriya lan Kasatriyane


Jenenge Satriya lan Kasatriyane. Dalam dunia pewayangan, setiap kesatria mempunyai tempat kesatriyan masing-masing. Dibawah ini akan kami berikan nama kesatria dan juga kesatriyannya.

 1. Raden Werkudara satriya ing Jodhipati
 2. Raden Janaka satriya ing Madukara
 3. Raden Nakula satriya ing Bumi Retawu/Gumbiratalun
 4. Raden Sadewa satriya ing Sawojajar
 5. Raden Gathotkaca satriya ing Pringgondani
 6. Raden Antareja satriya ing Pringgondani
 7. Raden Antasena satriya ingSapta Pertala
 8. Raden Abimanyu satriya ing Plangkawati
 9. Raden Irawan satriya ing Yasarata
 10. Raden Setyaki satriya ing Lesanpura
 11. Raden Setiyaka satriya ing Tambak Mas
 12. Raden Sombo satriya ing Parang garudha
 13. Raden Udawa satriya ing Widarakandhang
 14. Raden Thistajumpena satriya ing Cempalareja
 15. Raden Jayajatra satriya ing Bwana Keling
 16. Raden Kartamarma satriya ing Ngadilangu
 17. Raden Aswatama satriya ing Sokalima
 18. Raden Lesmana Mandra Kumara satriya ing Saroja Binangun
 19. Raden Dursasana satriya ing Bajar Jumput
 20. Raden Sengkuni satriya ing Plasajenar
 21. Raden Anoman satriya ing Kendhali Sada
 22. Raden Kumbakarna satriya ing panglebur Gangsa

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button