Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rumus baku tembang Dhandhanggula

Rumus baku tembang Dhandhanggula. Tembang macapat Dhandhanggula menggunakan rumus baku sebagai berikut:


- Guru gatra 10, berarti terdiri dari 10 baris


- Guru wilangan 10, 10, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12, 7, berarti baris pertama terdiri dari 10 suku kata, baris kedua 10 suku kata dan seterusnya.


- Guru lagu i, a, e, u, i, a, u ,a ,i, a, yang berarti baris pertama pada suku kata terakhir mengandung huruf vokal i, baris ke-2 pada suku kata terakhir mengandung huruf vokal a dan seterusnya hingga baris terakhir.


Sebagai contoh tembang macapat Dhandhanggula berikut:


Yogyanira kang para prajurit


lamun sira sami hanuladha


duk ing nguni caritane


handelira sang prabu


Sasrabahu ing Mahespati


aran Patih Suwanda


lelabuhanipun


kang ginelung tri prakara


guna kaya purune kang den antepi


nuhoni trah utama


Lire lelabuhan tri prakawis


guna bisa saniskareng karya


netepi kasatriyanipun


duk bantu prang magada nagari


amboyong putri dhomas


katur ratunipun


purune sampun tetelo


aprang tandhing lan ditya Ngalengka aji


Suwanda mati ngrana


Wonten malih tuladha den prayogi


satriya gung nagari Alengka


sang Kumbakarna wastane


nadyan ta warna diyu


paran dene nggayuh utami


duk brubuh ing Alengka


denya darbe atur


mring kang raka mrih lenggana


Dasamuka tan kengguh aturing rayi


mung sabala wanara


Pamedhare warsita jinarwi


wruhing kukum iku watekira


adoh marang kanisthane


pamicara puniku


weh resepe ingkang miyarsi


tata krama puniku


ngedohken panyendhu


ngupa boga dene kelakuan becik


weh rahayuning raga


Pamedhare waskithaning ati


cumanthaka haniru pujangga


dhahat mudha ing batine


nanging dhahat ginunggung


datan weruh akeh ngesemi


kapeksa hangrumpaka


basa kang kalantur


tutur katula-tula


tinalaten ruruh kalawan ririh


mrih padhanging sasmitaSupriyadi Pro Admin (Supriyadi Pro) adalah pemilik. content writer, editor, dan sekaligus ceo-admin di Sejarah-negara.com. Memiliki minat besar pada dunia teknologi & sains, seni budaya, social media, dan blogging.Silahkan hubungi saya lewat laman yang telah disediakan.